نتایج جستجو برای عبارت :

آدم ذات خراب

"بی اعتنا شدن" را هیچوقت یاد نگرفتمحتی زمانی که می توانستی باشی،اما نبودی.وقت هایی که می دانستی جز تو کسی را نمی خواهم اما خودت را دریغ می کردیمن حتی روزهایی که دلم گیرِ دلت و نگاهت سمتِ دیگری بود هم "نتوانستم" بی توجهی را یاد بگیرم.میدانی؟ من مثل تو بی تفاوت شدن را یاد نمی گیرم یعنی بخواهم هم نمی توانم !چون از تو "نمی توانم" بی خبر بمانممن مثل تو بلد نیستم بی اعتنا باشم ! چون "نمی توانم دوستت نداشته باشم.اما تو.بی حرمتی را تمام کردی در حقم

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

نصب دوربين مدار بسته ارز های دیجیتالی رایگان mehrann mackeshdahesh انجام پروژه های داده کاوی quihampdesgbact Tommy trenlabuda قرآن در زندگی حس خوب