نتایج جستجو برای عبارت :

آهنگ میدونی ذات

شهادت سردار قاسمی بزرگ ترین شوک به مردم ایران بود. بزرگ ترین اهانت به مردم ایران بود. اگر انتقام نگیریم دل ها آرام نخواهد شد. مردم همه منتظر یک خبرند. خبر انتقام.درس بزرگی گرفتیم. نتیجه مذاکره و ابراز علاقه و تسلیم در برابر زور گویی های آمریکا بیشتر شدن تحریم ها و به شهادت رسیدن محبوب ترین شخصیت این مملکت شد. آنها که عاشقان مذاکره و توافق با آمریکا بودند تحویل بگیرند. خام اندیشانی که می گفتند با آمریکا آشتی خواهیم کرد. آمریکا دشمن خبیث و پلیدی

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

backlinkflint خبر رمان | novel.megafun.ir masowd1 قربانی اشرف ( فواد بصری ) موسسه زبان اميد الکترود جوشکاری سوغات و محصولات شمال عباس سلیمی لدار