نتایج جستجو برای عبارت :

آهنگ میدونی کرده کارای تو کمرم خم

چقد دورم زدن عشقم تو فقط دورم بودیحرف پشتم زدن عشقم تو فقط پشتم بودیتو رفیقی که نمیذاری یه مو از سر من کم شهتو یه کاری کردی این بی سروپا دوباره آدم شهنذاشتی کمرم خم شهتو رفیقی که نمیذاری یه مو از سر من کم شهتو یه کاری کردی این بی سروپا دوباره آدم شهنذاشتی کمرم خم شهامشب نیای دیگه فردا دیره امشب نیای عاشقت میمیرهراستی عشقم دیگه چشمام تاره اینا آثاره عاشق بیمارهتو رفیقی که نمیذاری یه مو از سر من کم شهتو یه کاری کردی این بی سروپا دوباره آدم شهنذ

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

مانتو bestfasttipe رنج کشیدن خوشنویسان بوکان شرکت پسیکال ایران تبلیغ ( Iran Tabligh ) markazechap سوالات آيين نامه Todd تجهیزات هیدروجیم و هیدرومِد