نتایج جستجو برای عبارت :

آیا نیروی اصطکاک بر کشتی یا هوااپیمای در حال حرکت نیز اثر میکند

               ادامه درس چهارم 9)مساله شتاب متوسط :در مدت 5Sسرعت خودروئی از 17Km/hبه 82Km/hمی رسد.شتاب متوسط را حساب کنید.۱۰)حرکت یکنواخت روی خط راست :اگرتندی خودرو تغییری نکند.تندی متوسط و تندی لحظه ای باهم برابرند .وخودرو به طور یکنواخت روی مسیرمستقیم حرکت کرده است.                        فصل پنجم 1)نيروي متوازن :دربه وجود آمدن نیرو،همواره دوجسم مشارکت دارند.مثال 1)هل دادن جسم ( نیرو شخص + اصطکاک ) 2)چترباز ( نيروي وزن + مقاومت هوا )3)قایق ( نيروي پیوستگی + وز
محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
guemamdagas Brian Samuel's notes فارسی دانلود opthepancleng تخفیف imenkala2 ahmadlavasani مســـــــتـــــــر یـــــــــــــاسیــــــــــن ورزش 90