نتایج جستجو برای عبارت :

احمد سلو به سرم زد برم

  در مورد سرمایه ثبت شرکت تضامنی موضوع های متعددی قابل بررسی است. از جمله مقدار سرمایه ، نوع سرمایه ، نحوه پرداخت سرمایه و نحوه تقویم سرمایه های غیرنقدی که در این مقاله به آن ها اشاره می شود.مقدار سرمایهدر قانون تجارت هیچ حداقلی برای سرمایه شرکت تضامنی پیش بینی نشده است و در نتیجه شرکت تضامنی را با هر میزان سرمایه می توان تشکیل داد و به ثبت رساند. به طوری که در ماده 496 لایحه جدید تجارت تصریح شده است که شرکت تضامنی با هر میزان سرمایه قابل ث

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

my messy feelings کتابخانه عمومی امام صادق(ع) میمه okalyptusflower گروه عربی و معارف جواد آباد گالری هنرمندان علم مجازی سازی در شبکه میلاد صالحی به سوی حقیقت 20957910