نتایج جستجو برای عبارت :

ارزش سهام نایک

خونمون مهمونای بوشهری اومدن. چهارنفر با چهارتا بچه شر.از دیشبعصر رفتیم طرقبه. اهنگ گوش دادن توو بلندیای بام طرقبه. تو بغلت آروم گرفتنم. نگاهای قشنگت :)عطش ابی رو خوندن و استوری کردن! سردرد شدن.سمبوسه بنگال :) واسه مامان و باباهم گرفتن. نشستن کنار پارک تمشک و سمبوسه خوردنمون :)دوباره سردرد :( سردرد. عینک افتابی تو!سوپ خوردن توو اتاق! اشکام. :( رو تخت یکنفره تا صب تو بغلت بودن :)ممنونم که تکیه گاهمی *

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

دخی گرگی mrjalaltorabi Tyshawn فوم بتن ، تولیدکننده بتن می نویسم، پس هستم فرکتال هنر استخوان و دندان شرکت آتشکار المنت تعمیرات