نتایج جستجو برای عبارت :

اشعاری برای زود قضاوت

اشکال: اگر شخصی بگوید: هر فقیهی، یک شأن قضاوت و یک شأن افتا دارد، شاید تمام موارد پیشین، از باب شأن قضاوت وی باشد، نه از باب شأن افتا؛ یعنی درست است که فلان مرجع تقلید گفته است: دکتر شریعتی کافر است؛ اما چون مفتی و حاکم شرع است، این سخن را گفته است؛ یعنی در مقام قضاوت بوده، نه در مقام افتا. کار قاضی هم، تشخیص موضوع است. همه قبول دارند کار قاضی، تشخیص موضوع است. هیچ شک و شبهه ای هم در اینجا نیست.پاسخ: در بسیاری از مواقع، این آقایان، این حکم ها یا ای

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

amozesh photoshop هانی مگ دانلود رایگان سوالات آزمون نان حجیم با جواب cashtoearn شهر زیتونی inonsleepdia تهران آهن در انتظـ ـارِ آفتـ ـاب پیج یدک ( سرابله )