نتایج جستجو برای عبارت :

اشعاری برای زود قضاوت

اشکال: اگر شخصی بگوید: هر فقیهی، یک شأن قضاوت و یک شأن افتا دارد، شاید تمام موارد پیشین، از باب شأن قضاوت وی باشد، نه از باب شأن افتا؛ یعنی درست است که فلان مرجع تقلید گفته است: دکتر شریعتی کافر است؛ اما چون مفتی و حاکم شرع است، این سخن را گفته است؛ یعنی در مقام قضاوت بوده، نه در مقام افتا. کار قاضی هم، تشخیص موضوع است. همه قبول دارند کار قاضی، تشخیص موضوع است. هیچ شک و شبهه ای هم در اینجا نیست.پاسخ: در بسیاری از مواقع، این آقایان، این حکم ها یا ای

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

♥دنیای داستان ها♥ liboxdeni گریپس حمید اس اس اس Curtis's collection سید جواد ذاکر Tootie هنري ویجی وب دانستنی ها