نتایج جستجو برای عبارت :

اعوذبالله من شیطان

نشانه شناسی یک شاخه علمی است که در واقع بعد از سوسور بازارش گرم شد. سوسور می‌گفت زبان مجموعه ای از دال هاست که بر مدلول خود دلالت دارد. به عبارت ساده تر او هر واحد زبانی را نشانه ای می دانست که در ذهن آدمیان بر تصوری از یک پدیده در عالم خارج دلالت میکند. نشانه شناسی پهنه گسترده ای دارد. نشانه شناسی سینما، نشانه شناسی نقاشی، هنر و همچنین نشانه شناسی زبان که در واقع همان زبانشناسی است. بنا بر این هر نشانه با داشتن چند مشخصه نقشی را بازی می کند.

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

perroresde شهرستان فيروزآباد فارس nusbdadacomp ❤ صبغة‌الله | رنگ‌خدایی ❤ تخفیف دونی ادبیات فارسی ???????????????? ????????????????????" فروشگاه سل یو دانلود برنامه و بازی اندروید و کامپیوتر