نتایج جستجو برای عبارت :

اهنک میتونی گوه نخوری

 در آموزش‌وپرورش مدرن افزون بر مهارت‌های خواندن، حساب کردن و نوشتن نیازهای جدیدی در قالب کسب مهارت زیستن و حل مسئله و چگونگی رویارویی با چالش‌های هزاره سوم مطرح‌شده است پژوهش‌ها حاکی از آن است که فرایند تعلیم و تربیت فعال متخصص وجود شور و طرب، نیاز و جوشش، تلاش و پشتکار و نشاط در همه‌ی ابعاد آن است چراکه هرگونه ارتباط و تعلیمی که بدون روح تحرک، پویایی و شادی و نشاط باشد به شکست منتهی می‌گردد. شادی یکی از نیازهای اساسی انسان و لازمه زندگ

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

مشاوره سئو پيشرفته رویای یه شب تابستونی Robert بوی خوش طبیعت... micdasabcast کتاب مبانی کارآفرینی – علی اکبر احمدی و حسن درویش فروش فويل آلومينيوم خبر فوری مدرسه اسلامی آموزش زبان و فرهنگ کره دانشجویار(انجام پروژه های دانشجویی)