نتایج جستجو برای عبارت :

اهنگ فاطمه چهدورغ شده فاسلمون

ارکان تصمیم گیری در ثبت و اداره شرکت سهامیتوضیحاتی در باب ارکان تصمیم گیری در ثبت و اداره شرکت سهامیتنظیم شرکت سهامی ، به گونه دموکراتیک ، بر دوش سه پایه اصلی شرکت می باشد: پایه تصمیم گیرنده ( مجمع عمومی ) ، پایه اداره کننده ( هیات مدیره ) و پایه نظارت کننده ( بازرس).مجمع عمومی دارندگان سهام مانند فرمانده قوا می باشد و پایه های دیگر شرکت به او مرتبط است و میبایست شیوه عملکرد شرکت را به او عرضه نمایند؛تصمیم های مهم شرکت با عدم تایید مجمع عمومی،هی
محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
Ž darooha4 سایت تخصصی تایپ و مقاله نویسی kabcchanfiola piscesman pahneyiekavir حقوق و دیگر هیچ قفس Tamara