نتایج جستجو برای عبارت :

اهنگ میمری گوه نخوری

ربه یو نوم دی قهار بل دی رحمن ده هوالله الله ستاپه فضل داتمام جهان ودان ده هوالله الله که عذاب ده که جنت ده ستا په امر که عزت ده که ذلت ده ستا په امر چی دی اذن نه وی أه ویل هم ګران ده هوالله الله جهنم اوعذابونه دی بی شمیردی رحمتونه دی له ټولی دنیا ډیردی ودرولی دی له بی ستنو آسمان ده هوالله الله لویه خدایه ته په مونږ ډیرمهربان یی ته خالق یی ته رازق یی ته سبحان یی رالیږلی دی لارښودنبی سلطان ده هوالله الله که بدرنګ وی که ښایسته تاته سجدی کړی که سپار
محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
NAL اتاق 6 سوالات تست هوش tiokelaweal midnight Veronica azarmotor akhbarr گل نوشت های من برای دل نشین های تو مستر