نتایج جستجو برای عبارت :

اهنگ میمیری نگی میمیری زر نزی

شاد بودن کامل ترین شکل زندگیستبسیاری از مردم زندگی را موضوعی پیچیده میدانند.یعنی در ذهن این افراد زندگی سراسر فراز و نشیب و سختی و تلاش و کوشش زیاد است.اکثریَتِ افراد جهان زندگی را به جنگي بزرگ تشبیه میکنند و سعی میکنند با جنگيدن برای چیزهایی که میخواهند در زندگی داشته باشند،روزگار بگذرانند و با رسیدن به خواسته خود پیروزِ این جنگ شمند.ولی زندگی را باید زندگی کرد و لذت بردزندگی چیزی جز یک بازی نیستبرای موفق شدن در بازی باید از بازی لذت برد.ب

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

نوجوان سالم!! اسمِ زیبای تو مطالب اینترنتی سئو ماز dekt vapanlucat بچه بیرجند -شوراب بنیاد مهر ایران تازه ترين نکات درماني معلم خلاق