نتایج جستجو برای عبارت :

اهنگ یه قدم بیشتر فاسلمون نیست

به امر پروردگار یکتا در جهان هستی اصل چرخه زیستی اجرا میشود این تعجب انگیز نيست که چگونه زباله به برق یا گاز تبدیل میشود چرا که خوب میدانیم نفت و گاز حاصل از تجمع و تخمیر و مدفون شدن  اجساد جانداران و پسافکنده های گیاهان طی زمان میباشد. 

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

hargmasadofs Crystal asavakil سیمرغ پرواز ardinnahofs sozila مشاوره دکتر بالاوندی پیام آوران پارسیان معماري اُرچين تقلب کده