نتایج جستجو برای عبارت :

ایران در زمان ساسانیان

برخی بر این نظر هستند که آتشکده بهرام گور به دست اسکندر ویران شده است. اگر ساخت آتشکده به دوره ساسانيان باز گردد، اسکندر پیش از ساسانيان به ايران حمله کرده است و نمی تواند آن را خراب کرده باشد. با این نظریه می توان گفت هتل قناری تهران شاید تپه میل در زمان حمله اعراب به ايران خراب شده باشد. اما اگر قدمت این آتشکده به پیش از دوره ساسانی یعنی زمان هخامنشیان برسد، می توان نظریه حمله اسکندر را پذیرفت. در این مورد اگر به منابع تاریخی رجوع کنیم، در تا
محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
دیدگاهی نو بر کتابداری ساکو وود kiamsnag41 دی جی 24 karenshop پرسش مهر ریاست جمهوری 1398 mahroo456 طرفداران لارا کرافت و توم ریدر شاهد