نتایج جستجو برای عبارت :

باهم دیگه میتونیم با هم دیگه میسازیم

متن و آهنگ سرود  منطقه پرواز ممنوع 2 »وقتی رویای بزرگی پیش چشماتهوقتی فکرای بلندی تو سرت داریلازمه که بال بسازی باسه پروازتلازمه که باشی و خودکارتو برداریباهم ديگه ميسازيم ، باهم ديگه میخونیمتو شادی و تو سختی کنار هم میمونیمسفر به سمت قله تنها صفا ندارهدست همو میگیریم یه دست صدا ندارهمن و  تو تنها که باشیم کوچیکم و اماکی جلودارمونه وقتی که ما میشیماگه حتی توی این جاده زمین خوردیم( دوباره یا علی میگیم و ما میشیم )(2)باهم ديگه ميسازيم ، باهم

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

بیوگرافی Angela eynaksadeh 21158866 کرایه خودرو مـداد سفید fanosku مینویسم برای دل فصل خزان ندانم‌گرای حاضر