نتایج جستجو برای عبارت :

برای نگاه د

چه فراز و نشیبی دارد نگاه‌ها.آن هنگام که به شب نگاه می کنی و جز سیاهی نمی‌بینی.آن هنگام که به آسمان نگاه می کنی و جز قفس نمی‌بینی.آن هنگام که به زندگی نگاه می کنی و جز حسرت نمی‌بینی.آن هنگام که به شعر نگاه می کنی و جز غم نمی‌بینیآن هنگام که به تاریخ نگاه می کنی و جز خون نمی‌بینی.آن هنگام که به خدا نگاه می کنی و جز شرم نمی‌بینیچه فراز و نشیبی دارد نگاه‌هاآن هنگام که به قلب‌اش نگاه می کنی و جز نفرت نمی‌بینی.آن هنگام که به چشم‌

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان قروه مطالب اینترنتی تزکیه اشتیاق اس ام اس جهان تاریک ما برق وصنعت اشکور jaazefconsva Guy دانلود روزانه