نتایج جستجو برای عبارت :

برا امشب مفعول كاشان هست بخاد بده

صبر گلواژه ی نابی است که زینب دارد
عشق عنوان کتابی است که زینب دارد
شبنم صبح به رقص آمد و بر یاس نوشت
اشک از جنس گلابی است که زینب دارد
در زمین ظرفیت جلوه ی او پیدا نیست
آسمان وسعت قابی است که زینب دارد
اسکتوا گفتن لبهای ترک خورده بس است
شام تسخیر خطابی است که زینب دارد
وتر مدیون قنوتی است که در زنجیر است
ستر مدیون حجابی است که زینب دارد
سرفرازیم اگر وقت مکافات عمل
همه از لطف حسابی است که زینب دارد
وجد با شوق به پابوس قلم آمده است
مثنوی از پی بیت
محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
چراغ kitwp mersadart نگاه به زیبایی آرمان صالحی vpsgol54 تولد sabosib