نتایج جستجو برای عبارت :

بهترین نقطه زن تصویری جهان

به حق آشا
 
نظام برای بقای موقت خودش هم که باشد باید به حداقل مطالبات مردم تن بدهد، در غیر اینصورت باید در زمانی دیگر منتظر انفجاری بزرگ و مهیب باشد، که آنروز یکایک باید بار سفر را ببندند، سفر نه به هیچ نقطه ی زمین که اینبار فدائیان ایران آنها را در هر نقطه ی زمین که باشند خواهند یافت و آنان را به سزای اعمالشان خواهند رساند، بلکه منظور سفر به آخرت است کمترین مطالبات مردم: تغییرات در قانون اساسی بخصوص حقوق بانوان و لغو قانون حجاب اجباری رفع

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

boomrangse mitrakazemii1354 قشقرق کده صندلی تکی دکتر سلام طراحی سایت ، سئو ،تبلیغات در گوگل پرورش مرغ محلي تجهيزات آشپزخانه صنعتي