نتایج جستجو برای عبارت :

بهترین نقطه زن تصویری جهان

به حق آشا
 
نظام برای بقای موقت خودش هم که باشد باید به حداقل مطالبات مردم تن بدهد، در غیر اینصورت باید در زمانی دیگر منتظر انفجاری بزرگ و مهیب باشد، که آنروز یکایک باید بار سفر را ببندند، سفر نه به هیچ نقطه ی زمین که اینبار فدائیان ایران آنها را در هر نقطه ی زمین که باشند خواهند یافت و آنان را به سزای اعمالشان خواهند رساند، بلکه منظور سفر به آخرت است کمترین مطالبات مردم: تغییرات در قانون اساسی بخصوص حقوق بانوان و لغو قانون حجاب اجباری رفع

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

فایل های علمی Raul happy-school derakhtedaneshh آسمان مجازي آران مطالب اینترنتی englishgroupbushehr zimmerilam بنتونیت اشعار حکمت محبی