نتایج جستجو برای عبارت :

بیوگرافی امیل در فیلم ترکی

ادامه مبحث " انواع حالات مختلف خواب و تعبیر خواب " کرمانی گوید :خواب بر سه قسم است :۱٫ بشارت باشد از طرف خداوند عزّوجل۲٫ آن بوّد که دیو وسوسه کند مردم را۳٫ آن بوّد که مردم با نفس خویش سخن گویند و از حوس آن در خواب بینند واگر آن خواب راست است فرشته ای از فرشتگان مقّرب و او از لوح محفوظ آن را به انسان نماید برای بشارت به چیزی که مردم کرده اند یا خواهند کرد تا بنده پناه برد به خدای عزّوجل تا شر آن خواب از وی دفع شود و خیر آن زود به او رسداگر کسی خ

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

mrpackage فروشگاه اینترنتی ایران میز قرعه دل ما به غربت زده شد....عاقبت زاهد دیوانه به چوبه دار بسته شد مقاله و تحقیق علوم اجتماعی و تربیتی hamamy وبلاگ تخصصی ژیان dlpopmusic98 زر پی سی برترین سایت فارسی زبانان ایران همراه - پایگاه ادیت gta sa amoot
>