نتایج جستجو برای عبارت :

بیوگرافی امیل در فیلم ترکی

ادامه مبحث " انواع حالات مختلف خواب و تعبیر خواب " کرمانی گوید :خواب بر سه قسم است :۱٫ بشارت باشد از طرف خداوند عزّوجل۲٫ آن بوّد که دیو وسوسه کند مردم را۳٫ آن بوّد که مردم با نفس خویش سخن گویند و از حوس آن در خواب بینند واگر آن خواب راست است فرشته ای از فرشتگان مقّرب و او از لوح محفوظ آن را به انسان نماید برای بشارت به چیزی که مردم کرده اند یا خواهند کرد تا بنده پناه برد به خدای عزّوجل تا شر آن خواب از وی دفع شود و خیر آن زود به او رسداگر کسی خ

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

مجله بازي هاي پلي استيشن و ايکس باکس Elena sedaye aramesh مجله خبری گودزیـــلای لــمـ ــیده بر ذهـن Mike خلاصه کتاب تاریخ اسلام مهدی پیشوایی free-programing هستی mastersharfeakhar