نتایج جستجو برای عبارت :

تقویت کننده کلاس

تاکید کردم که یه مقدار از مواد دلمه رو بدون گوشت درست کنه، ولی همه رو با هم قاطی کرده بود. گفت یبار هیچی نمیشه. ناهار هم ماکارونی داشتیم یذره دیر رسیده بودم کلش رو با گوشت مخلوط کرده بود. سویا تموم شده بود و ماکارونی ام رو با ماست و جعفری و ذرت خوردم.
اون روزی که گفتم بیاید گیاهخوار بشیم گفت تو خودت میدونی و خودت با ما چیکار داری. گیاهخوار بشو، غذای خودت رو بخور. حالا میگه من که نمیتونم هرروز فکر غذای تو باشم. گفتم خودم فکرشو میکنم اگر تند تند تو

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

فیلینـــگ نوشت تیم بازی پابجی موبایل! دسترسی با طناب ایلیا Jesse Mediadars سایت روستای غینرجه global Network Of mahdavi Arbaeen Maribel فرش ماشینی
>