نتایج جستجو برای عبارت :

تقویت کننده کلاس

تاکید کردم که یه مقدار از مواد دلمه رو بدون گوشت درست کنه، ولی همه رو با هم قاطی کرده بود. گفت یبار هیچی نمیشه. ناهار هم ماکارونی داشتیم یذره دیر رسیده بودم کلش رو با گوشت مخلوط کرده بود. سویا تموم شده بود و ماکارونی ام رو با ماست و جعفری و ذرت خوردم.
اون روزی که گفتم بیاید گیاهخوار بشیم گفت تو خودت میدونی و خودت با ما چیکار داری. گیاهخوار بشو، غذای خودت رو بخور. حالا میگه من که نمیتونم هرروز فکر غذای تو باشم. گفتم خودم فکرشو میکنم اگر تند تند تو

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

idanito فضای هوشمند مشاوره و آموزش موسسه حقوقي حامي دادگستر ساعد جادوگر ایرانی مطالب اینترنتی maladaptive daydreaming- تحوّلی بنیادین در شناخت درمانی شرکت طراحی پورتال سازمانی سیگما سئو سایت حرف خواهرانه مواد غذایی