نتایج جستجو برای عبارت :

تلخ وشیرین قسمت۶۰

محسن راحت حق حضرت علی اکبر(ع)-مدحداده ام دل به توّلایِ کسی مثلِ علیمستم از نرگسِ شهلای کسی مثلِ علیزده ام چنگ به دامانِ کسی که نبی استعاشقم بر قد و بالای کسی مثلِ علیزده بر ماهِ فلکطعنه رخِ زیبایشمات کرده رخِ زیبای کسی مثلِ علیکیست این شاهدِ غیبی که پُر از طنّازی ست»کار او پایِ رکابِ پدرش سربازی ست»این همان احمدمختارِ حسین ابن علیستپسر ارشد و‌دلدارِ حسین ابن علیستهیبت اش حیدری و تیغِ کج اش صف  شکن استاین همان حیدر کرّارِ حسین ابن علی
کودکی که آماده تولد بود نزد خدا رفت و از پرسید می گویند که فردا مرا به زمین می فرستی امامن به این کوچکی و ناتوانی چگونه می توانم برای زندگی آنجا بروم؟خداوند پاسخ داد از میانفرشتگان بیشمارم یکی را برای تو در نظر گرفته اما و در انتظار توست و حامی و مراقب تو خواهدبود.کودک همچنان مردد بود و ادامه داد : اما من اینجا در بهشت جز خندیدن و آواز و شادی کاریندارم.خداوند لبخند زد:فرشته تو برایت آواز خواهد خواند و هر روز به تو لبخند خواهد زد تو عشق اورا احس
یک:
بیهوده تبلیغ می کنی . دعایت را .
که استجابتش .
وفات عاشقانت بود!.
دو:
توی مرگ من .نان اگر نبود .عشق بود!
خوابیدی کنار من و عاشقت شدند!.
سه:
دندان هایت را شکسته ای به حکم عشق!.
دیگر وقت بردن نام من!.کو.شین؟!
 
 
پنج:
کلاغ .
چشم درچشم من .
انگار پنیر بودم!
سریع دویدم و خورشیدرا بغل کردم!
کوه دراندوه سالیان دراز خواب من .
جاده شده بود!
شش:
مزار شش گوشه ات نفس نفس دویده ام .
که باورش می شد . رسیدن من به حرم!.
هفت:
روکش طلا از قدیم مد بود .
دیوان
معرفی یکصدو ده قطعه از آثار ناصرعبداللهیازخانه بیرون می زنم اما کجا امشب،شاید تومی خواهی مرا درکوچه ها امشب. عشق توحَقن ولی دنیا پرناحَقِن.یه روزازهمین روزا روی شب پا می زارم.به سرش هوای حوا زدو رفت. بی شک اینها و بسیاری دیگر ترانه هایی است که هربار با شنیدنشان خاطرات تلخ وشيرينی را برایمان تداعی می کنند ترانه های که هرکدامشان پرازاحساس خوانده شده وما را نیزهمواره با خود به حس وحالی درونی برده اند، تک تک کارهایی که همیشه شنیدن آنها
 یکی از ویژگیهای  اجتماعی مردم ساکن در
سولقان وروستاهای اطراف مانند جاهای دیگرایران ؛ 
برخورداری از لهجه در مکالمات روزمره زبانی است .
 هم اکنون ما که به زبان فارسی سخن می
گوییم بر اساس عرف و تبعیت از رفتار اجتماعی سایر شهروندان ضمن انکه تلاش می کنیم
در برخوردها و سخن گفتن ها در محیط های شهری ویا تعاملات اجتماعی وفردی  با غیر بومی ها با زبان فارسی معیار سخن بگوییم
از زبان مادری خویش هم در مکالمات روزمره  با هم محلی ها وبومی ها

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

کودک بابا استخدامی اجاره سند . سند اجاره ای برای آزادی زندانی . وثیقه برای مرخصی زندانی علیرضا جلایق فروشگاه اینترنتی قرمز اگر با من نبودش هیچ میلی...چرا ظرف مرا بشکست لیلی ؟ ***دنیای من*** دانش سبز وبلاگ دل موزیک Abanam