نتایج جستجو برای عبارت :

توبندگی به روش گدایان نکن که حضر

الف: روش
كنترل شیمیایی فرّار(AVT: ALL Volatile Treatment)
 در این روش از آمونیاك برای كنترل PH
آب تغذیه استفاده كرده و با بالا بردن
قلیائیت آب تغذیه،‌ PH محیط را به 2/9 -8/8 رسانده كه در این وضعیت خوردگی فولاد حداقل می‌شود و
برای تامین PH ذكر شده از دی‌سدیك و تری‌سدیك فسفات استفاده می‌شود. جهت حذف اكسیژن محلول
از هیدروژن به عنوان اكسیژن‌گیر استفاده می‌كنند بخش اعظمی از اكسیژن محلول در آب
تغدیه توسط هیدرازین از محیط خارج و بقیه صرف تقویت لایه محافظ خوردگ

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

md gamer سردرگمم ربات معتبر رز چت پیشرفته Brad Marcus shayegannetwork دانستنی ها و قوانین ثبت شرکت و ثبت برند در ایران معماری مدرن imibox نوشته هايي از همه چيز و همه جا
>