نتایج جستجو برای عبارت :

تکتولغژژچعتلو

 صلح افغانستان بدون مداخله خارجی وحضور همه جریانهای داخلی میسر  است هشتمین دور نشست موسوم به قلب آسیا -روند استانبول» با محوریت افغانستان با حضور رئیس‌جمهوری افغانستان، رئیس‌جمهوری ترکیه، وزیران خارجه و مقام‌های ارشد کشورهای عضو این نشست روز دوشنبه در استانبول ترکیه برگزار شد.چهارده کشور منطقه ‌از جمله ایران، پاکستان، هند، عربستان و چین عضو اصلی این نشست و ۱۷ کشور و ۱۴ سازمان منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای هم اعضای ناظر آن بودند.موضوع اص

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

probexkpelpoc pieglycnoport narvantrei shoray daneshamizy گروه جامعه شناسی ابهر aswanowes دل نوشته enlinemog مطالب اینترنتی bazarroyaa