نتایج جستجو برای عبارت :

خونه تنهاییمو رنگ بزن

بسم الله الرحمن الرحیمشماره دادنامه: 1332تاریخ دادنامه: 2؍7؍1398شماره پرونده: 96؍1356رأی هیأت عمومیمطابق ماده 4 آیین دادرسی کار مقرر شده مراجع حل اختلاف کار موظفند طبق قوانین و مقررات و یا اصول حقوقی به دعوا رسیدگی کنند و به موجب بند 2 ماده 53 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 21؍1؍1379، در صورت عدم رعایت بندهای 6-5-4-3-2 ماده 51 همان قانون، دادخواست توسط دفتر دادگاه پذیرفته می شود لیکن برای به جریان افتادن باید به موجب مواد آتی

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

دانستنی های تازه پزشکی بهترین های شیراز کسب درآمد از اینترنت English with Saman استخدام های رسمی و معتبر ایران نت فیلم pichakekhialp لب کلام زیست شناسی concpuncconri