نتایج جستجو برای عبارت :

دادسرانظام رای دادگاه رابطه نامشروع

گرفتن شناسنامه براي طفل نامشروعدریافت و درخواست براي اخذ شناسنامه براي کودک و طفل نامشروع با توجه به پیوست فرزند به پدر ، از وظایف و مسئولیت والد خواهد بود ، هر چند که مجازات این رابطه نامشروع در قانون جمهوری اسلامی ایران و کتاب حدود ، با توجه به این که بار دار شدن زن از این رابطه نامشروع مقاوم وقوع رابطه نامشروع کمک کند ، تاثیری در پذیرش مسولیت فرزند و کودک متولد شده ندارد.گرفتن شناسنامه براي طفل نامشروعاگر ازدواج پدر و مادر فرزند ثبت نشده

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

Christel seowebone هر چی که بخوای مادرانه ها من قالب ساز تری جو جاست مووي طراحی وب سایت بیمه مان -مشاوره تخصصی بیمه زندگی مان