نتایج جستجو برای عبارت :

دادسرانظام سواستفاده ازشغل ارتباط بان ارباب روجوع

در دامنه دو کوه بلند، دو آبادی بود که یکی بالاکوه» و دیگری پایین کوه» نام داشت؛ چشمه ای پر آب و خنک از دل کوه می جوشید و از آبادی بالاکوه می گذشت و به آبادی پایین کوه می رسید. این چشمه زمین های هر دو آبادی را سیراب می کرد. روزی ارباب بالا کوه به فکر افتاد که زمین های پایین کوه را صاحب شود.پس به اهالی بالاکوه رو کرد و گفت: چشمه آب در آبادی ماست، چرا باید آب را مجانی به پایین کوهی ها بدهیم؟ از امروز آب چشمه را بر ده پایین کوه می بندیم.» یکی دو روز گ

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

متیس آکادمی Melissa ytgfred سنگ محمود آباد اصفهان خرید انواع فایل ها ماینینگ شبکه ای onualpasi گروه ترحیم شکوه(ترحیم ،عتبات ،حج) زمينيان آسماني