نتایج جستجو برای عبارت :

دادی ذات کثیفتو نشونم

رفتم دکتر م? گم سِكسكه ام بند نم? ?اد !!نامرد ?ك دختر بدون آرا?ش نشونم داد !از ترس سِکسكه ام بند اومد اما ا?ن از ترس خوابم نم? بره !!!یک معمای خیلی جالب:سه تابچه تو خونه بودناولی عشق نام داشتدومی محبت نام داشتو سومی دوستت دارم بودیک روز پدرشان عشق و محبت رابه بازار بردحالا بگو کی خونه مونده؟؟؟؟نشنیدم بازم بگو؟واقعاً؟!!!!!كاش میشد وقتی "دوس دخترت" خیلی خوب و مهربون و خوش اخلاق شده.بهش تافت بزنی همونجور بمونه.هعییی کاش.

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

هنر صدا - Honar Seda فایل اموزشی مطالب اینترنتی خوشه چینی در معرفت فرهنگی Patrick مجله دلتا نوروفيدبک Angela mikhacflower کوکسو