نتایج جستجو برای عبارت :

دانلود انیمه strawberry panic

خدا، قدرت ذهن و موفقیت تو درست همان چیزی می شوی که به آن فکر می کنی . قدرت جملات تاکیدی مثبت شما می توانید با جملات تاکیدی مثبت یک موقعیت را تشریح کنید . وقتی که این جملات مثبت مرتب تکرار می شوند روی ضمیر ناخودآگاهتان اثر می گذارد و در نتیجه به یک عمل مثبت تبدیل می شوند. برای اطمینان از اثرگذاری این جملات، آنها را باید با دقت توجه ، علاقه و ایمان تکرار کنید . وقتی که بدانید چطور از آنها استفاده کنید شما یک ابزار بسیار عالی برای دستیابی به موفقی

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

تبادل لینک ronia61 ترجمه های سركاری فرانت سی گل talarmiras Leon مجله اینترنتی 30مارکت