نتایج جستجو برای عبارت :

دانلود اهنگ فیلم کلاغ

شرایط دریافت گواهینامه (سطح دوم علوم و فنون – معادل کارشناسی دانش کاربردی و مهارتی تخصصی) :
✓ برای دارندگان سواد متوسطه یا دیپلم یا معادل آن :در صورت دارا بودن دوره آموزشی ۱۲۰۰ ساعت و حداقل ۸ سال سابقه کار در رشته مرتبط
✓ برای دارندگان سواد فوق دیپلم یا معادل آن :در صورت دارا بودن دوره آموزشی ۸۰۰ ساعت و حداقل ۵ سال سابقه کار در رشته مرتبط + ارائه مقاله ترویجی
✓ برای دارندگان سواد لیسانس انصرافی :در صورت دارا بودن دوره آموزشی ۴۰۰ ساعت و حدا

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

روش های زندگی بهتر و کسب درآمد seomaker Joshua هوا فضا(NASAIRAN) علیرضا مقیمی kabotarechahi باز باران