نتایج جستجو برای عبارت :

دانلود ایرانی

کاش وقت بیش تری داشتم» جمله ای است که بارها به زبان آورده اید و از دیگران شنیده اید. زمان به سرعت می گذرد. گاهی آن قدر مشغول حل کردن چالش های زندگی می شوید که گذر زمان به چشم تان نمی آید. گاهی نیز چالشی در کار نیست، اما حتی یک مسئله ی کوچک زمان زیادی را از شما می گیرد. در این میان، مدیریت بهینه ی زمان مهارتی است که خیلی ها آرزوی آن را دارند، در حالی که تعداد کمی به آن دست پیدا می کنند.
مدیریت زمان با سامان دهی شروع می شود
مقدمه ی مدیریت زمان، سامان

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

razmandegan313 reubobbcoolsmer معانی مطالعات خاورميانه روانشناسی و زندگی Deejay ديجيتال مارکتينگ حـُــســیـــن‌یــــوزبـــاشــی؛H o s s e i n Y o u z b a s h i