نتایج جستجو برای عبارت :

دانلود فيلم سامورايي در برلين

اعتبار مدارک صادره از پردیس دانشگاهی علم و فن دانشوران فقط جنبه لوح تقدیر یا تجمیع سوابق بوده و مورد تائید هیچ یک از وزارت علوم تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، وزارت آموزش و پرورش نبوده و فقط با توجه به ضوابط داخلی موسسه پردیس دانشگاهی علم و فن دانشوران صادر می گردد و هیچ گونه تضمینی مبنی برپذیرش این گواهی و مدارک صادره ازموسسه پردیس دانشگاهی علم و فن دانشوران توسط شرکتها، کارخانجات یا ادارات نبوده و نمی باشد.
گواهی های

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

golbontaak monjimood دختران باحال آریا سرویس پـــاریته سمفونی مردانه فرکتال هنر maximosturkey دنیای از خوشمزه ها