نتایج جستجو برای عبارت :

دانلود فیلم سجین6

پراید که رسید به پنجاه، امیدواریم
بالاخره در این جامعه فشار و دردی ظاهر شود که خواب را از ملت بگیرد و آنان را
هوشیار کند. در ادبیات پارسی 50 ، عدد رسیدن فصلی تازه و شروع دردهایی جدید، برای
مردم بوده و  امثال تلخی از آن قابل مشاهده
است! ناصرالدین شاه قاجار در همین سالگرد 50سالگی حکومتش بود که با شلیک گلوله،
جان به جان آفرین تسلیم کرد و از تخت شاهی رخت بر بست، گلوله ای که باروتش تلخی و
درد و عذاب ملت بود و صدایش آخرین فریاد اعتراض آنها به او.
ادامه

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

sumsasepa linnadera پارسيان Nichole ایده جدید bigterscarwea دوفرشته آسمانی طعم متفاوت قهوه apundesry مجله ی زیبایی