نتایج جستجو برای عبارت :

دانلود قسمت ۸۳سریال گودال

شرایط دریافت گواهینامه (سطح چهارم علوم و فنون – معادل دکتری دانش کاربردی و مهارتی تخصصی) :
✓ برای دارندگان سواد متوسطه یا دیپلم یا معادل آن :در صورت دارا بودن دوره آموزشی ۲۸۰۰ ساعت و حداقل ۲۰ سال سابقه کار در رشته مرتبط + ارائه مقاله ترویجی
✓ برای دارندگان سواد فوق دیپلم یا معادل آن :در صورت دارا بودن دوره آموزشی ۲۲۰۰ ساعت و حداقل ۱۵ سال سابقه کار در رشته مرتبط + ارائه مقاله تخصصی
✓ برای دارندگان سواد لیسانس یا معادل آن :در صورت دارا بودن د

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

khedasresjua باغچه مجازی Josh طب یونانی تکنولوژی بهاردوباره(خاطرات کموتراپی من) quelefleuper morthealthpatsda Robert