نتایج جستجو برای عبارت :

دانلود کلوسا الماسین نسخه سگانه

((روزهای فرد))
من میروم اما بدون تو یك عالمه احساس درد دارم درحسرتت شاید نمی دانی یك بغض در دنیای سرد دارم آغوش خود را با خیال تو با چشم بسته می كشم در خود اما همین كه چشم بگشایم با عشقی پوشالی نبرد دارم تقدیر هر كس را كه می بینم از قسمت خود سخت بیذارم اما نمیدانم كه میدانی تدبیر یك رویای زرد دارم من در ضمیرم با تو هم آغوش تو در خیالت با كسی دیگر لعنت به احساسم كه می دانم هرلحظه بی توحس ترددارمدر قاموسم نیست تردیدی ، من میروم بی تو خدا حافظ اما بدو

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

Chinese Liquid sulfur dioxide manufacturer avaweb fateme.jr پرسش مهر 20 مطالب اینترنتی لوازم آرایشی هر چی که بخوای •"حیوان خانگی من"• scorortosdisc مطالب ثبت اختراع