نتایج جستجو برای عبارت :

دخترایرانی باچند مرد

دردنیای نیوتنی ، یک خط کش درهرجای عالم که باشد طولش فرقی نمی کند.دردنیای انیشتین این خط کش هرچه سریعترحرکت کند کوتاهترمی شود.یعنی این جا دیگرفضاوفاصله ی مطلق درکارنیست.فضاوزمان که دچاراین تغییرات باشند، آن وقت هرچیزی هم که با میله ی متر یا باساعت اندازه گیری می کنیم، ازجمله هرشکلی ازجرم وانرژی ، ناگزیرتغییرمی کند.
فقط باچند خط محاسبه می شود معلوم کرد که جرم وانرژی چقدرتغییرمی کنند
فقط باچند خط محاسبه می شود معلوم کرد که جرم وانرژی چق
محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
ستاره مسافر به دنیای تفگهای پی سی پی خوش آمدید ترمووود - چوب پلاست - روف گاردن | عطا گروپ بلاگ خيريه علوي مشهد neda12 کیاسبز البرز رایانه فطرس قبل از بارداري تا دوران بارداري و زايمان همراهم شوید