نتایج جستجو برای عبارت :

دختره مرده رو گول میزنه می خام

اگر خواب ببینید خود شما مرده اید یا از اقوام شما کسی مرده است، تعبیرش طول عمر شما یا آنها است. مرده دوست و مهمان است. اگر در خواب مرده ای را ببینید، دوستی را ملاقات مي کنید یا مهمانی برای شما مي رسد. اگر کسی ببیند که مرده بود و زنده شد، دلیل که از گناه توبه کند و عمرش دراز است. اگر ببیند که او را در تابوت نهادند و مردم از پیش و پس او مي رفتند، دلیل بر بزرگی است.تلگرام نیوز
محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
16241617 Noah رسول عباس پور دشتکی ح.دیانتی ariefyudono fanoosivector Chelsea آشنایی سگ پامرانین کرن بری چیست seotehrangharb