نتایج جستجو برای عبارت :

دختره مرده رو گول میزنه می خام

اگر خواب ببینید خود شما مرده اید یا از اقوام شما کسی مرده است، تعبیرش طول عمر شما یا آنها است. مرده دوست و مهمان است. اگر در خواب مرده ای را ببینید، دوستی را ملاقات مي کنید یا مهمانی برای شما مي رسد. اگر کسی ببیند که مرده بود و زنده شد، دلیل که از گناه توبه کند و عمرش دراز است. اگر ببیند که او را در تابوت نهادند و مردم از پیش و پس او مي رفتند، دلیل بر بزرگی است.تلگرام نیوز

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

(((((دنیای من))))) Margaret's notes palizzgerdo پیچک پلاس دانلود عکس پس‌زمینه پرورش مرغ محلی مطالب اینترنتی مرد بازار Rebecca neginhikavir