نتایج جستجو برای عبارت :

دفع عارض دایی ابراهیم

شماره دادنامه: 1073تاریخ دادنامه: 12؍6؍1398رأی هیأت عمومیبا توجه به اینکه اولاً: ماده 1 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب سال 1395، دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی را صرفاً از رعایت قوانین و مقررات عمومی مستثنی کرده است، لیکن مراجع مذکور مکلف به رعایت قوانین خاص هستند. ثانیاً: قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مصوب سال 1395 و اصلاحیه آن مصوب سال 1397 به لحاظ موضوعی یک قانون خاص محسوب می شود که مشمولین و مستثنیات آن در خود قانون مذک
محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
دانلود آهنگ جدید دستگاه تست قند جديد-ساعت تست قند- ساعت مچي تست قند خون-ساعت مچي مطالب علمی و تاریخی mandazarabad اجاره فیش حقوقی برای زندانی/جواز کسب برای زندانی/ضامن اجاره ای برای ضمانت android4bay do-the-projects-msp دبیرستان غیر انتفاعی دکتر هشترودی گرگان تصوير اقتصاد ايران