نتایج جستجو برای عبارت :

دفع عارض دایی ابراهیم

شماره دادنامه: 1073تاریخ دادنامه: 12؍6؍1398رأی هیأت عمومیبا توجه به اینکه اولاً: ماده 1 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب سال 1395، دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی را صرفاً از رعایت قوانین و مقررات عمومی مستثنی کرده است، لیکن مراجع مذکور مکلف به رعایت قوانین خاص هستند. ثانیاً: قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مصوب سال 1395 و اصلاحیه آن مصوب سال 1397 به لحاظ موضوعی یک قانون خاص محسوب می شود که مشمولین و مستثنیات آن در خود قانون مذک

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

مدرسه شاد، دانش آموزان شاداب ال کلینیک خدمات لوله بازکنی24 دانشگاه پیام نور بابل digital matlab املاک منطقه 22 تهران چیتگر 19092866 حدیث دردمندی دانلود کتاب پزشکی amozesh photoshop