نتایج جستجو برای عبارت :

دنلود آهنگ جاید آرون افشار

ای مجاهد، ای رزمنده، زمان با شکوه یکی شدن، زمان پیوستن ما
وقتی که هر صدا شعر طوفان بود و هر مشت گره شده جوانه آزادی
فاتحانه از شرط خون گذشتی تا واژه مقدس شهادت بنام شجاعان بپیوندد و جاودانه در یادها باقی بماند
و اینک اگر آزادی محصور شده باشد
مشتهای گره شده خلق ما محصور شدنی نیست

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

sheypur lessnotheahe dramgiatranad فاستبقوالخیرات سایت سرگرمی و تفریحی می استور پرورش عروس هلندي مبلغ یار White life♡ SIANBRP تكاب