نتایج جستجو برای عبارت :

دیگ هرجایی بری نمیپام تورو

معبد عشاق بنای افسانه ای در شهرستان میناب شهر گروگ میزبان این بنا افسانه ای نقل می شود که حدود چهارصد سال پیش دو جوان از طوایف متخاصم به هم دل می بندند و با مخالفت شدید رو به رو می شوند. این واقعه به مرگ آنها ختم می شود. سپس دو عاشق نگون بخت را بر شتر سوار کرده و به سوی مقصد نامعلومی حرکت می دهند.شتر، جسد عشاق را در مکانی بر زمین می گذارد که بعدها اقوام آن دو، بنای یادبودی در آنجا می سازند. چون این منطقه آب نداشته ولی شتران زیادی داشته، در ساخت بن
محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
serojamport wikipedia-iran Instagram فانوس وکتور tatjukemab تاپ تن تاپ maladaptive daydreaming- دیسلا موزیک Michael قرآنی سکول