نتایج جستجو برای عبارت :

رضا‏ ‏بهرام‏ ‏‏ ‏هیچ‏ ‏‏ ‏نکس‏ ‏وان‏ ‏

ماه قیام ،ماه حسین ، ماه انقلاب ماه خروج پیشرومومنان بود ماه شکست دشمن قرآن وفتح حق ماه ظهور عدل به اهل جهان بود مردی قیام کرده به صحرای کربلا کز خاندان خاتم پیغمبران بود مردی قیام کرده که باانقلاب خون بر هم زن رِِژیم ستم گستران بود مردی قیام کرده که تا روز رستحیز نام گرامیش همه جا جاودان بود فرزند با کفایت نستوه بوتراب کز خون او زمین بلا گلستان بود با خون نوشته است بتاریخ روزگار هرکس که بار ظلم کشد ناتوانبود بهر قیام نسل جوان برعلیه

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

از گوشه‌ی بامی که.. ایده من Andrew روزَن گاه Adam گاه نوشت harmonyefsul brouilleur پزشکي انجام پروپوپزال پایان نامه
>