نتایج جستجو برای عبارت :

رمانهای سوپرایران

بله ، داشتم میگفتم : علل عقب ماندگی ادبیات ما خیلی چیزهاست !چرا ما نمی توانیم شاهکارهای ادبی مثل بینوایان - جنگ و صلح - برادران کارامازوف - دن آرام و . خلق کنیم ؟! این یک سؤال اساسی است که عرض کردم بنده حدود 30 سال روی آن اندیشیده ام .چرا جوانهای ما از قلم و قلمسواری فراریند ؟ چرا رمان خوانی در بین ما رواجی ندارد ؟ اگر هم باشد رمانهاي زرد و بازاری و عاشقانه و پیزوری است که هیچ بار ادبی که ندارد ، بلکه کژ راهه و جاده خاکی رفتن است !در میان نویسندگان ا

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

Sparkle narvanthrees دکتر سلام در انتظار backlinkstrike panjarehUPVC آراستگی تجهیزات آموزشی مدرسه من Michele Christopher's blog