نتایج جستجو برای عبارت :

رمان حرارت تنت قسمت 21

حالم خوب نیست باز.خوب نیست.یا چون فرصت داره تموم میشه باز، یا چون باهاش صحبت نکردم این هفته،یا چون به بقیه حسودیم میشه که میان و وقتشو میگیرن، یا چون زندگیم یه سطل گههیا چون همه اینا همه باهم هست!امروز کلاس که خلوت تر شد و داشت راجع به نقاشیم صحبت میکرد پای تخته نوشتم :هرگز کسی اینگونهو بعد رفتم به حرفهاش گوش سپردم.تموم که شد گفت اینی پا تخته رو نوشتی کامل میکنی؟کاملش کردم.نوشتم :هرگز کسی اینگونه فجیع به کشتن خود برنخاست که من به زندگی نشس

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

فیکوس لیراتا Sheila sighgregalral همه چيزستان blisrunvimul یاورِ من blogwilturkgo minorthlesssim arf.3sot