نتایج جستجو برای عبارت :

رمان حرارت تنت پارت21

آن زمانی که به دل شوق سفر بود مرادل بر آن بود که تصویر جهان را بکشدفکر من در طیران بود ز الطاف خدایدر تماشای جهان، دیده برقص آمده بودرودها را همه گفتیم نماییم مهارراز آبادی دنیای دل‏ انگیز  دلابه بزرگان وطن نامه نوشتیم و بماندگرچه ما را بشکستند دل آن روز، ولیهیچکس مثل من این قطعه نگفت و نشنیدقلم فکر‏برانگیز مرا گفت بگویمتحیر شده بودند ز اندیشه‏ ی راد»  پنجه در زلف دل‏ آویز هنر بود مرادر شگفتم که چه اندیشه بسر بود مراغرق نعمت ز دعاهای س
محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
Sandy انتشارات لوح سبز مرکز دانلود شما nahalerow داستان های خانوم x گنج یاب modoposhakk asomamli