نتایج جستجو برای عبارت :

زب ابنی کبیر

68دانش آموز بی گناه بروجردی در مدرسه فیاض بخش و راهنمایی امام حسن مجتبی (ع) بسان گل خزان شدند دکترمحمد مهرافزون معاون مدیر کل و مدیر آموزش و پرورش بروجرد؛سخن راندن در وصف 68 آلاله های دانش آموز از گفتن و نوشتن باز می ماند و رنگ از رخسار قلم و مرکب پریده می شود و واژگان بر خود می لرزند و اوراق احساس شرمندگی می کنند و ستودن 68 دانش آموز که عشق و وصال را به همگان آموخته بسی دشوار است.سخن راندن در وصف 68 آلاله های دانش آموز از گفتن و نوشتن باز می ماند و ر

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

iranian مطالب اینترنتی پیوند های من Ivan twidasreworl فروش خدمات تلگرام و اینستاگرام با مناسب ترین هزینه فناوري اطلاعات takhtehkhaab1 روانشناسی معنوی، هنر تعالی بخشی به زندگی