نتایج جستجو برای عبارت :

زنگ خبروردنجان

 رتبه شهرداری شهروردنجان ازیک به سه ارتقا پیدا کرد.به گزارش خبرنگار زنگ خبروردنجان:باپیگیریهای ریاست واعضای شورای اسلامی وردنجان و شهردار وردنجان وبراساس کارهای عمرانی انجام شده درسطح شهر وردنجان،وزیرکشور درنامه ای به استاندارچهارمحال وبختیاری رتبه شهرداری وردنجان ازیک را به سه ارتقاداد 
طرح جنگل کاری اقتصادی با توجه به بحران آب در استان یه دلیل پدیده خشکسالی های پیاپی و کاهش سفره های زیرزمینی و اثرات زیان بار آن در تولید محصولات کشاورزی باغی، زراعی اجرا می شود.به گزارش خبرنگارزنگ خبروردنجان: طرحجنگلکاری اقتصادی با حضور و مشارکت مردم شهر وردنجان در 400هکتار از اراضی ملی این منطقه آغاز شد. طرح جنگلکاری اقتصادی در راستای حفاظت از عرصه های منابع طبیعی و افزایش مشارکت مردم در حفاظت ازاین عرصه ها و ایجاد درآمد اقتصادی برای ساکن

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

سامسونگ ساپورت مبلمان، دکوراسیون و معماری داخلی encieh1372 نشـر دیجیتـال سلامت مجله ی اینترنتی هیرو هیئت رزمندگان راهیان نینوا abteethmyren nimatrayaneh