نتایج جستجو برای عبارت :

زیبا رحیمی دو رنگی

ملكا ذكر تو گویم كه تو پاكی و خدایینروم جز به همان ره كه توام راهنمائیهمه درگاه تو جویم، همه از فضل تو پویمهمه توحید تو گویم كه به توحید سزائیتو زن و جفت نداری، تو خور و خفت نداریاحد بی‌زن و جفتی، ملك كامروایینه نیازت به ولادت، نه به فرزندت حاجتتو جلیل الجبروتی،‌ تونصیر الامراییتو حكیمی، تو عظیمی، تو كریمی، تو رحيميتو نماینده فضلی، تو سزاوار ثنائیبری از رنج و گدازی، بری از درد و نیازیبری از بیم و امیدی، بری از چون و چرائیبری از خوردن و
محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
مکتب دکتور یونا باربری و اتوبار systjetair James's game hamechidan116 آموزش ساخت وب سایت علیرضا جلایق صمغ عربی PursserTransmitter پرشر ترانسمیتر