نتایج جستجو برای عبارت :

زیبا رحیمی غرور

 ازروزی که تو امدی چه ظلم هایی که درحق من نکردی دانستن اطلاعات رایانه من چه ربطی داره که مرا پیش همه هکرمعرفی میکنی .وقتی مدیر بیسواد خودت را می گذاری میگی فلانی خیلی خوب هکره کارهای تان را انجام خواهدداد ازخدا نمی ترسی یک روزی حلقومت را خواهد گرفت گردنت را خواهد شکست چه ظلم هایی نکرده باقی مانده تا  لب رسانده ای ۲۰ ساعت ابلاغ دارم ۲۵ ساعت عین خر والاغ ازمن  کار میکشی یک ساعت ازجمعه را میرم خانه استراحت کنم ۶ ساعت کسرحقوقم میکنی .بعدمیگی اش

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

اسپید تغذیه طبیعی یا خام گیاه خواری dokhtarironii .mihanblog.com adehdehol مطالب اینترنتی وبلاگ رسمی عادل دستیار pcrayanehis frektalevsib هبـوط ..