نتایج جستجو برای عبارت :

سجین۵ بازیرنویس

زنگ فارسی بود که تصمیم گرفتم موضوعی برای انشا به دانش آموزان بدهم موضوع انشا را انتخاب کردم:چگونه به شادی و نشاط خود و دوستانمان در مدرسه کمک کنیم؟همه به نوشتن راهکارهایی برای شادی مشغول شدند و پس از گذشت مدتی برای قرائت از روی انشا داوطلب شدند.مهدی برای خواندن انشا به جایگاه قرار گرفت، او نوشته بود:برای شاد بودن در مدرسه بهترین کار این است که با دوستانمان دعوا نکنیم و حرف های زشت به هم نزنیم،وقتی بچه های کوچک تر از خودمان دعوا می کنند، آن ه

آخرین جستجو ها

مرجع کنکور ایران ساخت و سازان مطالب اینترنتی لیلون سرای دل نیلو رایانه FIGHTER Resin snow globes,coin banks,Christmas Tree Ornaments 20766158 خرید بیمه عمر