نتایج جستجو برای عبارت :

سرىال دروغ شىرىن من قسمت 2دوبله فارسی

وقتی که اختراع مطابق قانون ثبت علایم تجارتی و اختراعات در اداره مالکیت صنعتی به ثبت برسد نوشته ای که اداره مزبور دال بر ثبت اختراع به متقاضی یا وکیل قانونی او میدهد ورقه اختراع یا سند اختراع یا گواهی ثبت اختراع نامیده می شود که وفق قانون ایجاد حقی برای دارنده آن می نماید .ورقه اختراع (یا سند اختراع یا گواهی ثبت اختراع)ورقه اختراع به هیچ وجه برای قابل استفاده بودن یا جدید بودن و یا حقیقی بودن اختراع سندیت ندارد و همچنین وجود ورقه اختراع دلالت

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

فروشگاه اینترنتی برترین کجا هستم jameesalamat توسعه 360 narvanfra کمک دیجیتال ostadsalam تهران-من-خدا پایدار وب به وسعت اسمان