نتایج جستجو برای عبارت :

سریال من عاشق توهستم قسمت97

 
نوشته های‌ زیبا و عاشقانه مخصوص روزهای بارانی را در این جا بخوانید و برای دیگران ارسال نمایید.
 
متن بارانی عاشقانه
‫ﺑﻌﻀﻲ وﻗﺘﺎ ﻛﻪ ﻣﻴﺎی ﺳﺮ روی ﺷﻮﻧﻢ ﻣﻴﺬاری‫ﺗـﻤﻮم ﻏﺼـﻪﻫﺎ رو از دل ﻣـﻦ ﺑـﺮ ﻣـﻲداری‫اﻣﺎ اﻳﻦ ﻓﻘﻂ ﻳﻪ ﺧﻮاﺑﻪ، ﺧﻮاب ﺸﺖ ﻨﺠﺮه‫وﻗﺖ ﺑـﻴﺪاری ﺑـﺎزم ﻏﻢ ﻣﻴﺸﻴﻨﻪ ﺗﻮ ﺣﻨﺠﺮه‫ﻏﻢ ﻣﻴﺸﻴﻨﻪ ﺗﻮ ﺣﻨﺠﺮه
 
اس ام اس روزهای بارانی
 
آه ؛ بازهم باران …
باران که می بارد دلت را محکم بچسب
زیر باران دل بـه اشاره ای م
محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
تعمیر مبلمان hzabanA Mark nicestar55 darkshadow اتوبار و باربری چیتابار Phil مطالب عمومی